Świadczone usługi


Świadczymy usługi w zakresie:

Obsługi księgowej i podatkowej

 • prowadzenie ksiąg handlowych spółek , osób fizycznych, stowarzyszeń i fundacji
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji podatku ryczałtowego
 • prowadzenie księgowości projektów unijnych
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT
 • sporządzenie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM)

Obsługa kadrowo-płacowej

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej
 • sporządzanie listy płac, umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji raportów ZUS
 • sporządzanie deklaracji i wniosków o refundacje na potrzeby PFRON

Wsparcie dla biznesu

 • kompleksowa obsługa BHP ( szkolenia BHP)
 • doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej (START W BIZNESIE)