Koniec deklaracji VAT 7 i VAT 7-K

Koniec deklaracji VAT 7 i VAT 7-K

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT przestaną składać deklaracje VAT od 1 października 2020 r., czyli zamiast deklaracji VAT za październik 2020 r., po raz pierwszy złożą nowe, rozbudowane pliki JPK_VAT.

Pierwotnie obowiązek ten miał wejść w życie w różnych terminach – od 1 kwietnia dla dużych przedsiębiorców oraz od 1 lipca dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jednak w związku z epidemią koronawirusa termin wejścia w życie obowiązku stosowania nowego JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców został przesunięty na 1 października. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy zostaną objęci tym obowiązkiem w tym samym czasie.

Zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT związane jest z rozwojem i rozbudową plików JPK_VAT. Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zintegrowane z plikami JPK_VAT, które stanowią informację z prowadzonej przez podatników ewidencji VAT.

Podatnicy, którzy obecnie rozliczają się miesięcznie, będą przesyłać rozbudowane pliki JPK_V7M co miesiąc, w dotychczasowym terminie, czyli do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Podatnicy, którzy obecnie rozliczają się kwartalnie, będą przesyłać JPK_V7M:

  • za pierwszy i drugi miesiąc kwartału – z danymi dotyczącymi ewidencji VAT
  • za trzeci miesiąc kwartału – plik rozszerzony zawierający także dane dziś zawarte w deklaracji.

Szczegółowy zakres danych wykazywanych w nowym, rozszerzonym pliku JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Aktualność 2

Do 13 lipca 2020 r. firmy mają czas na wpis do CRBR

Ponad 300 tys. firm nie uzupełniło jeszcze danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Spółki mają na to czas jeszcze tylko do 13 lipca – poinformował PAP Marcin Stec, dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Obowiązek ten dotyczy firm, które powstały przed 13 października 2019 roku. Firmy zarejestrowane po tej dacie mają obowiązek zgłoszenia danych do CRBR w ciągu siedmiu dni od rejestracji.

System powstał aby wspierać walkę państwa z procederem prania pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Funkcjonuje od 13 października 2019 roku i od tego dnia firmy mogły zgłaszać informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Początkowo ustawodawca przewidział sześciomiesięczny termin na uzupełnienie danych dla podmiotów, które powstały przed 13 października, co oznacza, że miały to zrobić do 13 kwietnia tego roku.

Aktualność 3

Od 1 lipca 2020r. można składać wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną

Rodzice dzieci w wieku szkolnym mogą już ubiegać się o przyznanie świadczenia z programu “Dobry start”. W tym miesiącu wnioski można składać tylko przez internet, a od sierpnia również w formie papierowej.

W tegorocznej, trzeciej edycji rządowego programu obowiązują takie same zasady jak w 2019 r. O 300+ mogą starać się wszyscy rodzice, bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, w tym również rozpoczynające od września naukę w szkole policealnej lub dla dorosłych.

Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych pieniądze na zakup wyprawki są przyznawane do momentu ukończenia 24 lat. Świadczenie 300+ mogą otrzymać również dzieci przebywające w pieczy zastępczej, i to zarówno w rodzinnych, jak i instytucjonalnych jej formach.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry start” (Dz.U. poz. 1061 ze zm.) w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, prawo do 300+ oraz jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września. Jeśli zaś rodzic wyśle wniosek później – ma na to czas do 30 listopada – gmina ma maksymalnie dwa miesiące na jego rozpatrzenie i wypłatę pieniędzy. Co istotne, przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, zamiast niej na e-maila rodzica przychodzi informacja w tej sprawie. Inaczej jest, gdy dochodzi do odmowy, wtedy decyzja jest obowiązkowa, a rodzic może się od niej odwołać.